Pravidla loterie

Oficiální pořadatel a provozovatel: Elite Concept Kft. Sídlo: 2724 Újlengyel, Nyári Pál u. 15.

Osoby účastnící se hry pořádané pořadatelem :

Současní i bývalí zákazníci a potenciální zákazníci Elite Concept Kft ., kterým se líbí příspěvek na Facebooku a/nebo Instagramu, komentují příspěvek a sledují instagramovou stránku @rosaliedonell_official od 2.2.2024 do 11 hodin, se mohou zúčastnit slosování o ceny. Do slosování o ceny je možné se přihlásit na instagramové stránce @rosaliedonell_official.

Zaměstnanci Elite Concept Kft., stejně jako jejich blízcí příbuzní, se nemohou zúčastnit hry (Ptk. 8:1.§ (1)). Tato pravidla hry jsou a

Organizátor jej zveřejňuje na …………GIVEAWAY………………….. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit hru na dobu neurčitou nebo trvale, pokud dojde k jakémukoli zneužití, které narušuje rovné příležitosti hráčů.


Pořadatel si vyhrazuje právo změnit jakoukoli výhru na jinou výhru v obdobné hodnotě, než je vypsána .


Délka hry:

Slosování o ceny začíná 02.02.2024 a končí 02.11.2024.

Z hráčů vylosujeme 1 výherce a datum losování 1 rezervního výherce:

Datum slosování: 11.02.2024. 20:00

Losování je neveřejné.


Ceny

Můžete vyhrát celkem 1 dárkový balíček zobrazený na obrázku, který bude šťastnému výherci zaslán poštou. Výhru nelze směnit za hotovost ani převést na jinou osobu.


Proces losování


Výherci budou určeni losováním na základě náhodného mechanismu na platformách sociálních médií losování o ceny. Losování probíhá za přítomnosti nezávislé losovací komise, která sepíše oficiální záznam o losování. Losování probíhá mezi všemi dosud registrovanými hráči, ale hráč může být vylosován jako vítěz nebo vítěz rezervy celkem jednou. V loterii budou také vylosováni výherci rezervy, v případě, že výherce nebude k dispozici nebo si výhru nepřevezme.


Způsob doručení výhry:

Výhra obsahuje fyzický produkt, výhra bude proto výherci doručena poštou . Výherci budou informováni e-mailem nebo - pokud je k dispozici telefonní číslo výherce - telefonicky. Pokud si výherce svou cenu nepřevezme do 5 pracovních dnů, bude mít nárok na výhru dalšího náhradního výherce. Hráči jsou povinni spolupracovat s organizátorem a provozovatelem Slosování za účelem převzetí cen. Pokud hráč nesplní tuto povinnost a převzetí ceny selže, cenu již nelze přijmout ani použít a Elite Concept Kft nenese odpovědnost.


Manipulace s daty


Účastí ve hře hráči souhlasí s tím, aby společnost Elite Concept Kft. uchovávala a spravovala jimi poskytnutá data (e-mailovou adresu) bez finanční kompenzace.

Výherci souhlasí s tím, že loterijní protokol obsahující údaje o jejich e-mailové adrese bude uchováván v sídle společnosti Elite Concept Kft po dobu 5 let v souladu se zákonem XCII z roku 2003 o daňovém systému. na základě zákona (povinná správa údajů), poté budou údaje vymazány.