Nyereményjáték szabályzat

Hivatalos szervező és lebonyolító: Elite Concept Kft. Székhely: 2724 Újlengyel, Nyári Pál u. 15.

A Szervező által szervezett játékban résztvevő személyek:

A nyereményjátékban a Elite Concept Kft azon jelenlegi és volt ügyfelei, illetve potenciális ügyfelei vehetnek részt, akik 2024. 02.02.- től 11-ig likeolják a facebook és/vagy instagram posztot, kommentelnek a poszt alá és követik @rosaliedonell_official Instagram oldalát. A nyereményjátékra @rosaliedonell_official Instagram oldalán van lehetőség jelentkezni.

A játékban nem vehetnek részt a  Elite Concept Kft alkalmazottai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1)). Jelen Játékszabályzatot a

Szervező a …………NYEREMÉNYJÁTÉK…………….. címen teszi közzé. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy – amennyiben bármely, a Játékosok egyenlő esélyeit csorbító visszaélést tapasztal a játékkal kapcsolatosan -, úgy határozatlan időre vagy véglegesen leállítsa azt.


A Szervező jogosult a meghirdetettől eltérő, értékben hasonló nyereményre módosítani bármelyik nyereményt.


A játék időtartama:

A nyereményjáték 2024.02.02-án kezdődik és 2024. 02. 11-én zárul.

A játékosok közül 1 db nyertest sorsolunk, és 1 db tartaléknyertes sorsolásának időpontja:

A sorsolás időpontja: 2024.02.11. 20:00

A sorsolás nem nyilvános.


Nyeremények

Összesen 1 db a képen látható ajándékcsomagot nyerhet, amelyet postára adunk a szerencsés nyertesnek. A nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható.


A sorsolás menete


A nyertesek véletlenszerű mechanizmuson alapuló sorsolással kerülnek meghatározásra a nyereményjátékot lebonyolító social media platformjain. A sorsolás független sorsolási bizottság jelenlétében zajlik, melyről hivatalos sorsolási jegyzőkönyv készül. A sorsolás az összes addig regisztrált játékos között történik, egy játékos azonban összesen egy alkalommal kerülhet kisorsolásra nyertesként vagy tartaléknyertesként. A sorsoláson tartaléknyertesek húzására is sor kerül, annak esetére, ha a nyertes nem elérhető vagy nem vállalja a nyeremény átvételét.


A nyeremény átadásának módja:

A nyeremény fizikai terméket tartalmaz, ennek következtében a nyereményt postai úton juttatjuk el a nyertesnek. A nyertesek értesítése e-mail üzenetben, illetve - ha rendelkezésre áll a nyertes telefonszáma - akkor telefonon is megtörténik. Amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül nem jelentkezik nyereményéért, a nyeremény átvételére a soron következő pótnyertes válik jogosulttá. A Játékosok kötelesek együttműködni a Nyereményjáték szervezőjével és lebonyolítójával a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben a játékos ezen kötelezettségének nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Elite Concept Kft -t semmilyen felelősség nem terheli.


Adatkezelés


A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataikat (e-mailcím) a Elite Concept Kft. anyagi ellenszolgáltatás nélkül – tárolja és kezelje.

A nyertesek hozzájárulnak, hogy az e-mail cím adataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a Elite Concept Kft  székhelyén 5 évig megőrizze az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.